Good books to read in winter

Must-Read Books About Winter for Kids


It’s winter!

Winter is here packed with terrific surprises-snow days, building snowmen, having snow fights and drinking hot chocolate by the fireplace. It’s time to snuggle on the sofa and read a great book on chilly winter days.

Chegou o inverno cheo de fantásticas sorpresas-días de neve, construcción de monecos de neve, loita de bolas e chocolate quente ao carón da lareira. É tempo de aniñarnos no sofá e ler un bo libro nos fríos días do inverno.

I love having some themed books for each season and holiday on display to read in my lessons.

Encántame ter cada nova estación ou festividade unha escolam de libros preparados para ser lidos durante as miñas clases.

Here you have some of our favourite winter books.

Aquí tendes unha lista dalgúns dos nosos libros favoritos sobre esta estación.

Snow by Uri Shulevitz

This is a cute book about a little boy with a dog believes that one snowflake can mean much more. It’s a simple text with great illustrations. The pictures tell more of the story. This book a great addition to your library. 

Este é un lindo libro sobre un neno pequeno cun can que cre que un floco de neve pode significar moito máis. É un texto sinxelo con excelentes ilustracións. As imaxes contan máis da historia. Este libro é unha gran adición á súa biblioteca.

The First Day of Winter by Denise Flemming

This book gives a fun twist on The Twelve Days of Christmas. The story takes you on a 10 day snowman building adventure.

Este libro dálle un xiro divertido aos Doce Días de Nadal . A historia lévache a unha aventura de construción de bonecos de neve de 10 días.

Froggy Gets Dressed by Jonathan London

Froggy wakes up to snow and wants to go out and play. He learns what to wear to stay warm in the cold weather.


Froggy espértase con neve e quere saír a xogar. Aprende que poñerse para manterse quente no clima frío.

Winter Seasons by Alie Busby

In this child-centred book Winter Seasons by Alie Busby (one of 4) the season is explored inside and outside through the senses and play. This is another book ideal for toddlers and young preschoolers.


Neste libro Winter Seasons de Alie Busby (un de 4), centrado nos nenos, explórase a estación por dentro e por fóra a través dos sentidos e o xogo. Este é outro libro ideal para nenos pequenos e nenos en idade preescolar.

That’s not my Snowman by Fiona Watt

This is a wonderful book which includes bright pictures with patches of different textures. Designed to develop sensory and language awareness, babies and toddlers will delight in turning the pages and touching the textured patches.

Este é un libro marabilloso que inclúe imaxes brillantes con parches de diferentes texturas. Deseñado para desenvolver a conciencia sensorial e da linguaxe, os bebés e os nenos pequenos deleitaranse ao pasar as páxinas e tocar os parches texturizados.

The Snowman by Raymond Briggs

One December morning, James is thrilled to wake up to see snow falling. He spends the whole day making his perfect snowman; he has coal eyes, an old green hat and scarf and a tangerine nose . . .  just like the snowman from his favourite story. That night, something magical happens- the Snowman comes to life! He and James take to the skies on a magical adventure where they meet someone very special.

Unha mañá de decembro, James emociónase ao espertar e ver caer a neve. Pásase todo o día facendo o seu boneco de neve perfecto; ten ollos de carbón, un vello chapeu verde e unha bufanda e unha nariz mandarina. . . como o boneco de neve do seu conto favorito. Esa noite, sucede algo máxico: o boneco de neve cobra vida! El e James toman os ceos nunha aventura máxica onde coñecen a alguén moi especial.

Winnie in Winter by Valerie Thomas and Korky Paul

Winnie is tired of shivering in the cold and looking out at her garden covered in snow. And Wilbur is tired of frozen fur and whiskers. So Winnie uses a little magic to bring summer and sunshine to her house. But when her house becomes swamped by unwelcome visitors, she summons back the snow to make them disappear.

Winnie está cansada de tiritar de frío y mirar su jardín cubierto de nieve. Y Wilbur está cansado de la piel y los bigotes helados. Así que Winnie usa un poco de magia para traer el verano y el sol a su casa. Pero cuando su casa se ve inundada por visitantes no deseados, convoca a la nieve para que desaparezcan.

It’s Winter by Linda Glaser

A child observes the coming of winter and its effects on the weather, animals, and plants.Simple text and bold, beautiful paper sculpture convey the animal life, plant life, weather, colors, clothing, and feelings associated with the winter season.


Un neno observa a chegada do inverno e os seus efectos no clima, os animais e as plantas.O texto simple e a fermosa escultura de papel en negrita transmiten a vida animal, a vida vexetal, o clima, as cores, a roupa e os sentimentos asociados coa tempada de inverno.

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s