1º ciclo, Abilities, Art Crafts

Can you…? spinners

I love using spinners because of the benefits of using then as a learning resource.

  • Spinners provide a fun and exciting way of helpling kids practice vocabulary or structures as they see it more as a game.
  • Word recognition helps develop reading ability faster.
  • They can be used anywhere at home, at school or even in the car.

If you are teaching how to ask about abilities, you can use this Can you…? spinner. It focuses on the vocabulary worked in our unit 2:sing, ride a bike, make models, juggle, play the guitar, do karate, dance and paint, but one blank spinner template is avaliable if you want your kids desing their own wheel.

Encántame usar as ruletas polos beneficios que teñen como recurso educativo.

  • As ruletas proporcionan unha forma divertida e emocionante de axudar aos nenos para practicar o vocabulario e as estruturas xa que o ven máis como un xogo.
  • O recoñecemento das palabras axuda a desenvolver a habilidade lectora máis rápido.
  • Podémolas usar onde queiramos; no cole, na casa, no coche,..

Se queres traballar na aula como preguntar polas habilidades , podes empregar este recursos. O vocabulario empregado é o que estamos a traballar na aula pero tes unha versión en blanco se queres que os alumnos deseñen eles mesmos a súa ruleta.

GET THE FREE PRINTABLE

2 versions are included.

Version 1: This is probably the most basic way to make a spinner! Simply poke a pencil through your card game disc and spin it like a top. The good thing about this method is that every child in your class can have their own spinner. However, I have found that the hole in the middle of the card quickly starts to widen and the disc falls down.

Versión 1: Esta é probablemente a forma máis básica de facer unha ruleta! Simplemente insira un lapis a través do seu disco de xogo de cartas e víreo como unha buxaina. O bo deste método é que cada neno da túa clase pode ter a súa propia ruleta. Con todo, descubrín que o orificio no medio da tarxeta comeza a alargarse rapidamente e o disco cae.

Version 2:This is one of the easiest and most effective ways to make a home-made spinner, and my personal favourite! Cut out the top and bottom part of the spinner.Punch a hole through the middle (top and bottom part) and insert a brass paper fastener through the holes on both top and bottom part and children can play with their classmates.

Versión 2: Esta é unha das formas máis fáciles e efectivas de facer unha ruleta caseira, e a miña favorita! Recorta a parte superior e inferior da roda xiratoria. Faga un burato no medio (parte superior e inferior). Insira o cravo a través dos buracos na parte superior e inferior e os rapaces xa poderán xogar cos seus compañeiros.

1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, Art Crafts

𝘼𝙇𝙇 𝘼𝘽𝙊𝙐𝙏 𝙈𝙀 𝙎𝙐𝙄𝙏𝘾𝘼𝙎𝙀

All about me is a classsical and perfect resource to kick off a new school year. If you have a new group of students and you don’t know them yet, this activity is a good way to learn each other (my family, my hobbies, my skills, my class, my teacher and grade, my favourites, etc..). Furthermore, another goal beside it is to help pupils to bring back what they learnt last school year in a fun way.

All about me é un recurso perfecto e moi socorrido para comezar o curso escolar, tanto se comezamos cun novo grupo de alumnos e alumnas como se continuamos co do curso pasado. É un recurso perfecto para coñecernos así como para recordar todo o que aprenderon o ano pasado.

This activity can be complete and colour by the children, then they can present themselves to their classmates. So, another great benefit related to this type of activities is that they can practice their oral skills and, at the same time, the teacher can learn some information about them.

Esta actividade pode ser completada e decorada para ser presentada aos compañeiros e compañeiras de clase. Polo que, este tipo de actividades resultan moi beneficiosas para practicar as habilidades orais á vez que son unha boa fonte para obter información dos nosos alumnos e alumnas.

This year we have a new crafting version. They can create their own and customized suitcase. I recommend you to print it in a DINA4 size and in cardboard paper, so it will be more resistant.

Este ano temos unha nova versión. Cada un puido crear e curtomizar a súa maleta. Para que a manualidade adquira máis consistencia, é recomendable imprimir en cartulina.

Finally, it is worthy to use them as a part of the classroom decoration. In this regard, one of the best things about All About Me activities is that they are in a position to build self-esteem. Children feel proud to share their personal interests , likes and their “suitcases” with their classmates.

Finalmente, merece a pena expor os traballos na clase. Neste sentido, este tipo de actividades son moi beneficiosas para traballar a autoestima do alumnado. Os rapaces síntense moi orgullosos cando poden compartir os seus traballos así como os seus intereses e gustos cos seus compañeiros.

Activity based on “Maletas desplegables” from Ideas Clase ABC

1º ciclo, 2º ciclo

Calendar journal

I love starting each lesson with a short routine , but I’m not always sure that the kids are listening and getting much out of it.So, this year we started using a calendar journal template daily to help me assess rather my students are understanding the calendar time. As the weeks progress, I realized that students understand the concepts and they feel confident enough to complete the calendar journal by themselves.

This simple sheet gives us a review of that days most basic skills and reinforce calendar and number skills.

Skills Assessed:

-Days of the Week

-Months of the Year

-Today’s Date

-Weather

-Letter Review and Writing

-Number Review and Writing

-Colour Review

-Feelings

CLICK ON THE LINKS TO DOWNLOAD THE TEMPLATES from Level 1 to Level 4.

I laminated as many templates as students in each level and they use liquid chalk markers to complete them.


Este ano comezamos usar unha plantilla durante a nosa rutina diaria que me axudou a comprobar se realmente entendían o que estabamos a facer. Esta plantilla permítenos revisar todos os días as habilidades básicas (listening, speaking, reading, writing) e conceptos básicos coma as cores, días, meses, o tempo metereolóxico, os sentimentos….. e. cada semana que pasa, doume conta de que imos afianzando os diferentes conceptos e que van gañando a suficiente confianza para realizar a rutina eles solos á vez que pasamos un bo rato.

1º ciclo, 2º ciclo, OUR LIMS

All about us

New schooll year, new grade!

We all are older each year and, we have more new things about us to share with our partners.

Would you like to meet us?


Un novo ano escolar, un novo curso!

Cada ano somos máis maiores e temos cousas novas que compartir cos nosos compañeiros.

Queredes coñecernos?

1º ciclo, Halloween.

Emotional Pumpkins

Halloween is here again!!!!!!!!! We can’t have Halloween withoot PUMPKINS…..

Pirate Tobee and Caitie decide carve different faces in their pumpkins, but first we should practise counting by singing a song about different pumpkins faces called “5 Little Pumpkins!. Pirate Tobee loves the song. Enjoy it!!!

Are you ready to make some faces and sing along with these pumpkins?

Click on the pictures and download some resources from Super Simple Songs and play at school or at home!

FIVE LITTLE PUMPKINGS FLASHCARDS

FIVE LITTLE PUMPKINS WORKSHEETS

And now… are you ready to carve your own Jack-O-Lantern???? I can’t wait to see them.

1º ciclo, Greetings and introductions

Greetings and introductions

Comezamos repasando as rutinas diarias e practicando algunhas preguntas e respostas para coñecer aos nosos compañeiros.

There’s nothing better than to start well the day with a funny song like this one.

How are you today? Let’s sing and dance….

 

During the first few days of school, we are going to practice how to introduce ourselves at the different levels of Primary.

In Level 1,2 and 3, a special dragon called Gogo will help us to learn the way asking and answering the name’s one. We love Gogo!

Let’s practice a little bit with a cute song from Super Simple Songs.

 

 

In Level 3. GoGo will help us to learn the counting from 1 to 10. And know the ask the age of person question: How old are you? And the answer about age?

Let’s practice a little bit with a cute song from Fun Kids English.

1º ciclo, Art Crafts

Move your body!!!

In the past few weeks, we have been working really hard in Level 2 building up the vocabulary related to the parts of the body and learning new grammar structures through songs, TPR activities, art crafts and lots of different online activities. Here you have a  brief summary of the activities carried out by students from Level 2 and their families. Congratulations!!!!

 

SONGS

TO SEE THE WEB PAGES, PLEASE CLICK ON THE PICTURES

Premede nas imaxes para acceder a páxina web.

 


 

ART CRAFTS

 

 

 

 

 

 

 

 

DINOSAUR SONG 

David wanted to sing and record this funny song “Dinosaur, move your body”. I have to say that he has done it really well. Awesome David!!!

 

David’s dino song from María Abilleira Pomar on Vimeo.

 

1º ciclo

Funny homeworks

You may think:”Studying  new vocabulary is boring!!!”I don’t want my students to feel that way. That couldn‘t be further from the truth.

So I asked them to label all the rooms in their houses. and send me some photos.

Quen dixo que estudar o vocabulario en inglés era aburrido. Desta vez, a tarefa de casa consistíu en etiquetar todos cuartos da casa.

Here are some of them! Good job, guys!

Xa temos as primeiras photos.Moi ben rapaces!

fotojet