2º ciclo, Liveworksheets, Town

My town

This year is being made very hard for everybody, particulary for all those children who has to stay at home and continue to work.

This month, some of my students has suffered this situation but, all they have overcome or are in the process of overcoming it with the help of their families and classmates.

Students in level 4 wanted to help one classmate with the topics they were studying at school. So, they prepared and recorded a video to learn the prepositions of place. It has been a very rewarding experience for all of us!!!!

Este ano está sendo bastante duro e complicado para todos, en especial para todos os nenos que teñen que ficar na casa e continuar, na medida das posibilidades, co traballo . Este mes, algún dos meus rapaces pasaron por esta situación pero, todos eles ou xa están de volta ou a piques de retomar as clases.

En 4º, os compañeiros dunha alumna quixeron axudala a seguir o ritmo da clase preparando e grabando un vídeo para aprender as preposicións de lugar. Realmente resultou unha experiencia increíble e moi satisfactoria para todos nós.

PREPOSITIONS from María Abilleira Pomar on Vimeo.

In spite of the thecnical and connection problems, videoconferencing and interactive educational resources like Genially are being very helpful in keeping in touch with students and families and practising the oral skills.

A pesar dos problemas técnicos e de conexión, as videoconferencias e as ferramentas para a creación de contido educativo como Genially estannos a axudar a manter o contacto coas familias e alumnos e para practicar as habilidades orais a distancia.

https://view.genial.ly/604348d9b75eaa0d49a2e1a3

Finally, LIVEWORKSHEETS , our great discovery last year, is being our number one online educational tool together with the virtual classroom, Here you have some exercises to practise the oral and writing skills.

Finalmente, Liveworsheets, o noso gran descubrimento o curso pasado, segue a ser a nosa ferramenta número un xunto coa Aula Virtual. Aquí vos deixo algunhas fichas para practicar as habilidades orais e escritas na unidade My Town que estamos a traballar tanto en 3º como en 4º de Primaria este mes.

Liveworksheets, Town

Places in town

Do you like playing computer games? It’s time to leanr English in a different way. Click on the pictures and enjoy learning at home. Please, remember to send me your score.

Gústanvos os xogos de ordenador? Chegou o momento de aprender inglés doutro xeito. Clicade nas imaxes e gozade aprendendo na casa. Non esquezades enviar o resultado das actividades antes de comprobar as respostas. Seguide os pasos indicados(usade este correo 18teachermaria@gmail.com)

2º ciclo, Quizlets, Town

In the town

Click on the picture and you can find flashcards, quizzes and tests, or mini-games designed to familiarize you with the new vocabulary in unit 3.

Start with flashcards(FICHAS) in order to listen and repeat the vocabulary.
Go on with the different games such as match (COMBINAR), spelling(ORTOGRAFÍA) or learn (APRENDER)
Finally, check your learning with the brief test(PROBA)

Click on the picture and enjoy them!