Jobs, VOCABULARY AND GRAMMAR ACTIVITIES

JOBS

Que queres ser de maior? Policía, doutor, xardiñeiro…….. Elixe unha e …. a xogar.

What do you want to do when you grow up? A policeman, a doctor, a gardener….. Choose one and play.

Segue os memos pasos das outras actividades de Educa Madrid.

Follow the same instructions for Educa Madrid activities.

Now, it´s time for pronnunciation. Let´s practise and enjoy.