1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, Halloween.

Halloween Escape “School”

During this week, students participated in a special Halloween/Samaín Escape "School" . It has been the first time we organize this type of activity and I have to admit that I had never seen students so excited and engaged in an activity.

Ao longo da semana, os rapeces e rapazas participaron nun Escape “School” moi especial. Esta é a primeira vez que organizamos no centro este tipo de actividade e teño que admitir que nunca antes os vira tan involucrados e entusiasmados nunha actividade.

One of the most important reasons to organize an Escape room is that while children work together, they must use their skills and knowledge to help the group.They have to learn to play as a team!!!!

Unha das razóns máis importante para realizar un Escape room é que os rapaces e rapazas deben empregar as súas habilidades e coñecementos para axudar ao grupo. Deben aprender a actuar como un equipo!!!

Three witch sisters, the Sandersons have returned in Halloween to create havoc at school and children have to solve different puzzles in different rooms: the English room, the ICT room, the Music room, the gym and the library.

If they are able to solve each puzzle, they will get code to open the spellbook and send the witches back to the spellbook.

But, they only have 30 minutes to complete the challenge!!!

As tres irmáns Sanderson retornaron en Halloween para crear estragos no cole e os nenos e nenas teñen que resolver distintas probas en certos lugares do cole(a clase de inglés, a biblioteca, a clase de música, a de informática e o ximnasio) para acadar un código que permita abrir o libro de conxuros das bruxas e devolelas a onde nunca deberon de sair.

Pero so teñen 30 minutos para completar as probas!!!!

CHALLENGES, good books to read in Halloween, Halloween.

Spooktacular Halloween books

Halloween is around the corner and we are working so hard in order to have a spooky Halloween party next Friday, 28th. Have you decided which costume are you going to wear for the party?

Non falta nada para Halloween e estamos a traballar arreo para ter todo preparado para a festa de Halloween do vindeiro venres 28. Tende xa decidido de que ides vir disfrazados?

There is a great list of scary stories for Hallowen, but this year I want to recommend you two spooktacular books if you enjoy a good scare.

Este ano quero recomedar dous libros para os que gozan dun bo susto. E mira que a lista é moi longa!

BOO! by Leslie Patricelli

It’s almost Halloween! How should Daddy carve the pumpkin? What should Baby be — a princess or pirate, ballerina or clown? When the jack-o’-lantern’s ready, it’s time for a little ghost to head out in the slightly scary night. But fear turns to excitement as the pumpkin fills up with treats in this Spanish-English dual language board book.

WHO’S THERE ON HALLOWEN? by Pamela Conn Beall

Who’s There On Halloween? encourages readers to play along and use the clues to name the holiday characters hidden inside.

And this is our Halloween challenge during this week.

Each day, students will have to read a Halloween riddle and try to find out the Halloween character following the clues. We have a scary table with all the items they need to get the activity.

The witch’s cauldron is already full of answers!!!! Will they have guessed the first riddle?

O desafío desta semana ten que ver co libro WHO’S THERE ON HALLOWEEN?. Cada día, os rapaces e rapazas terán que ler e intentar averiguar cal é o personaxe de Halloween que se atopa escondido nunha adiviña que atoparán no pasillo da aula de inglés. Teñen unha mesa con todo o necesario para completar o desafío. Xa temos o caldeiro da bruxa cheo de respostas. Conseguirán descifrar a nosa primeira adiviña?