Let's identify shapes

Let’s identify shapes

Let’s identify different shapes in the student’s environment.

Norberto Álvarez Debans
Norberto Álvarez Debans en http://artdebans.blogspot.com.es

But first…..How many different shapes can you find in Shapeville?

There are shapes everywhere!!! Can you see them?

To start, choose the shapes you want to find and pick out shapes in different pictures.

Move the mouse over the picture to find the shapes. When you find one, click on it.

Imos buscar figuras xeométricas no entorno dos rapaces.

Para comezar, escolle aquelas figuras que queres buscar e trata de recoñecelas en diferentes debuxos.

Move o rato sobre o debuxo para atopar as figuras. Cando atopes unha, fai click sobre ela.

Pero primeiro..Cántas figuras podes atopar en Shapeville?

As figuras xeométricas están por todas partes. Podes velas?

Choose game 1 and find circles, squares and triangles
Choose game 1 and find circles, squares and triangles
We are good artists

We are good artists

   I would like to show you what my 4-years-old are able to do. They are really good artists. As we are working with shapes, we were finding circles in different paintings. And finally, they became great artists. Take a look at this video.

Gustaríame ensinarvos o que son capaces de facer os meus nenos de 4 anos.Son realmente bos artistas.Como estamos a traballar coas figuras xeométricas, estivemos buscando círculos en diferentes cadros. E,finalmente, convertíronse en grandes artistas. Ollade este video.

Good artists from María Abilleira Pomar on Vimeo.

 

Shapes project, Singing our shapes songs

Singing our Shapes Songs

Do you want to watch how my 4-years-old enjoy singing two funny songs related to shapes.

Here you have this video. Enjoy it!!!!

……………….   ………………………    …………………….           …………………………..

Queredes ver como disfrutan os meus rapaces de 4 anos cantando dúas divertidas cancións relacionadas coas figuras xeométricas.

Aquí vos deixo un video. Disfrutade!!!!!!!

Shapes songs from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Let's identify shapes, Singing our shapes songs

Shapes everywhere!

My 4-years-old are going to work with shapes in classroom.

Shapes are everywhere! In the classroom, in the playground, on the street, at home,..LET’S MEET THEM!

As figuras xeométricas  están por todas partes. Na clase, no patio, na calle, na casa.. Imos coñecelas!

Shapes are all around us.Let’s help Purpy find his favourite shapes.

As figuras xeométricas están o noso arredor. Imos axudar a Purpy a atopar as súas figuras favoritas.

 Here you have a funny shapes song from  http://www.KidsTV123.com

Aquí tendes unha divertida canción sobre as figuras xeométricas.