3º ciclo, level 6, Level 6

What’s in my kitchen?

What a delicious mission!This time, students in level 6 had to write about their kitchen and the food they have in their fridges and cupboard.

The mission had different levels:

Level 1: Make notes

Level 2: Draw or find pictures according to the notes.

Level 3: Write a draft

Level 4: Prepare the writing

Level 5: Make an oral presentation

Click here to download the RESOURCE

2º ciclo, Liveworksheets, Town

My town

This year is being made very hard for everybody, particulary for all those children who has to stay at home and continue to work.

This month, some of my students has suffered this situation but, all they have overcome or are in the process of overcoming it with the help of their families and classmates.

Students in level 4 wanted to help one classmate with the topics they were studying at school. So, they prepared and recorded a video to learn the prepositions of place. It has been a very rewarding experience for all of us!!!!

Este ano está sendo bastante duro e complicado para todos, en especial para todos os nenos que teñen que ficar na casa e continuar, na medida das posibilidades, co traballo . Este mes, algún dos meus rapaces pasaron por esta situación pero, todos eles ou xa están de volta ou a piques de retomar as clases.

En 4º, os compañeiros dunha alumna quixeron axudala a seguir o ritmo da clase preparando e grabando un vídeo para aprender as preposicións de lugar. Realmente resultou unha experiencia increíble e moi satisfactoria para todos nós.

PREPOSITIONS from María Abilleira Pomar on Vimeo.

In spite of the thecnical and connection problems, videoconferencing and interactive educational resources like Genially are being very helpful in keeping in touch with students and families and practising the oral skills.

A pesar dos problemas técnicos e de conexión, as videoconferencias e as ferramentas para a creación de contido educativo como Genially estannos a axudar a manter o contacto coas familias e alumnos e para practicar as habilidades orais a distancia.

https://view.genial.ly/604348d9b75eaa0d49a2e1a3

Finally, LIVEWORKSHEETS , our great discovery last year, is being our number one online educational tool together with the virtual classroom, Here you have some exercises to practise the oral and writing skills.

Finalmente, Liveworsheets, o noso gran descubrimento o curso pasado, segue a ser a nosa ferramenta número un xunto coa Aula Virtual. Aquí vos deixo algunhas fichas para practicar as habilidades orais e escritas na unidade My Town que estamos a traballar tanto en 3º como en 4º de Primaria este mes.

3º ciclo, Dialogues and role plays

STAYHOME DIALOGUES LEVEL 5

We have to stay at home and we can’t see  talk to our friends. Nonetheless this must not be an impediment to achieve interesting activities as if we were at school. Here you have some dialogues acting out by students about animals  in level 5.

Aínda que temos que ficar na casa e nin podemos ver nin falar cos nosos compañeiros, iso non é impedimento para que poidamos realizar actividades conxuntas como se estivésemos no cole. Déixovos uns diálogos realizados polos alumnos de 5º.

CONGRATULATIONS CHILDREN!!!!

 

 

2º ciclo, A Brief Project about ....., OUR PROJECTS

A Brief Proyect about Madrid

Over the past week, students in Level 4 were working on a brief research project about the capital city of Spain: Madrid. They looked for information about this city and shared them with their fellows. Finally, they all together designed a big poster. Take a look at this video.