Send me your opinion

TECH HABITS

Tablets, laptops, mobile phones, MP3 players,….. Technology is all around us making things we have to do easier. But, overuse can make us lazier. People are slowy forgetting how to do things. People no longer needs to think. Children are becoming more and more focused on things like the internet and video games that they are spending much less time outside and being active. Technology needs new rules and new laws to avoid us becoming technology-dependent.

Portátiles, móviles, tablets,…..A tecnoloxía está por todas partes facendo que a nosa vida sexa moito máis doada pero, o seu uso excesivo, nos pode facer máis lacazáns. A xente está olvidando pouco a pouco como facer as cousas por un mesmo pois xa non necesitamos pensar como facelas. Os rapaces están cada vez máis centrados nos video xogos e internet que en pasar o seu tempo con actividades ao aire libre que lles permitan relacionarse cos demais e aprender do seu entorno e das experiencias que este lles ofrece. A tecnoloxía necesita novas reglas e leis para evitar que nos convirtamos en dependentes tecnolóxicos.

 

2018-11-18_2104