3º ciclo, level 5, level 5, level 5

Mission 2: A survey about frecuency

They got it! Mission 2 is over.

In this new mission, students in Level 5 found out about the frecuency students in Level 6 do something at the weekend and wrote a short report.

Nesta ocasión, os alumnos de 5º averiguaron a frecuencia coa que os alumnso de 6º fan unha actividade durante o fin de semans e escribiron un pequeno informe. Para iso, tiñan que superar estes niveis:

To do so, they had to beat different levels working in pairs:

Level 1: Select a survey topic and write a questionare.

In this level, I previously explain what a survey is and why people do them. Furthermore, we learnt how to plan a survey.

Neste nivel, previamente expliqueilles que era unha enquisa e porqué se facían, Asemade, aprendemos cales eran os pasos fundamentales a seguir cando planificamos unha enquisa.

The main aim in this level was each pair to use their initiative to choose a survey topic and write the appropiate question.

Primeiro, tiveron que empregar a súa iniciativa para escoller o tema da súa enquisa e escribir a pregunta apropiada.

Level 2: Interview students in Level 6

Students used a tally chart as a method to collect information they needed. Then, counting the tally marks , they had to represent the information using a pie chart or a bar graph as instruments to help us understand the information.

The aim of this level was to develop children mathematical skills when they doing a tally chart and converting the data into a pie chart.

Para realizar este nivel, as parellas empregaron unha táboa de conteo como método para recoller a información e, para representar a información podían empregar ou unha gráfica de barras ou unha gráfica circular. O obxectivo neste nivel era desenvolver as súas habilidades en matemáticas.

Level 3: Write a draft.

Level 4: Prepare the report.

Level 5: Make an oral presentation.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE RESOURCES

3º ciclo, level 6, Level 6

What’s in my kitchen?

What a delicious mission!This time, students in level 6 had to write about their kitchen and the food they have in their fridges and cupboard.

The mission had different levels:

Level 1: Make notes

Level 2: Draw or find pictures according to the notes.

Level 3: Write a draft

Level 4: Prepare the writing

Level 5: Make an oral presentation

Click here to download the RESOURCE

Liveworksheets, Prepositions of place

Prepositions of place

Do you like playing computer games? It’s time to learn English in a different way. Click on the pictures and enjoy learning at home. Please, remember to send me your score.

Gústanvos os xogos de ordenador? Chegou o momento de aprender inglés doutro xeito. Clicade nas imaxes e gozade aprendendo na casa. Non esquezades enviar o resultado das actividades antes de comprobar as respostas. Seguide os pasos indicados(usade este correo 18teachermaria@gmail.com)Liveworksheets, Town

Places in town

Do you like playing computer games? It’s time to leanr English in a different way. Click on the pictures and enjoy learning at home. Please, remember to send me your score.

Gústanvos os xogos de ordenador? Chegou o momento de aprender inglés doutro xeito. Clicade nas imaxes e gozade aprendendo na casa. Non esquezades enviar o resultado das actividades antes de comprobar as respostas. Seguide os pasos indicados(usade este correo 18teachermaria@gmail.com)

Clothes, Liveworksheets, Present Continuous Tense

Clothes worksheets

Do you like playing computer games? It’s time to learn English in a different way. Click on the pictures and enjoy learning at home. Please, remember to send me your score.

Gústanvos os xogos de ordenador? Chegou o momento de aprender inglés doutro xeito. Clicade nas imaxes e gozade aprendendo na casa. Non esquezades enviar o resultado das actividades antes de comprobar as respostas. Seguide os pasos indicados(usade este correo 18teachermaria@gmail.com)

3º ciclo, Walk like Egyptians

Welcome to our new school project

5e03f7_915801473d24347a18dd3a6d331befe9

Are you ready to discover everything you need about ancient Egypt with this web site specially  created  for you. Lots of facts, fantastic images, amazing videos and funny on line games will answer you all the questions about life in ancient Egypt.
So what are you waiting for? Let’s walk like Egyptians.

2016-02-10_2142

5e03f7_915801473d24347a18dd3a6d331befe9

NOVIDADES EDUCATIVAS DIXITAIS

Madrastra of English

‘Madrasta of English é o nome da páxina web que creou a profesora María Cristina Peña, unha docente que ao longo dos seus anos como profesional do ensino foi recollendo diferentes materiais en torno á materia de Inglés dirixidos aos distintos niveis académicos.
Blog de Inglés
A páxina ten unha estrutura moi sinxela, polo que desenvolverse a través das súas opcións de menú resulta intuitivo. Que recursos podemos consultar? Dende tarxetas para traballar o vocabulario a actividades para repasar os principais aspectos da gramática. Tamén hai exercicios para deleterar, Reading, Writing e Listening. Nese sentido, o site ‘Madrasta of English‘ incorpora un apartado específico dedicado á Fonética no que, por exemplo, a súa creadora incluíu unha táboa onde os alumnos poden escoitar todos os sons fonéticos da legua inglesa.

Wiki de cienciasOtra parte importante é a dedicada aos dicionarios on-line, onde se engadiron enlaces que levan ás páxinas de Oxford, Cambridge e McMillan. Así mesmo, destaca o dicionario visual Merriam Webster formado por máis de 6.000 imaxes coas súas respectivas descricións. Mentres tanto, e pensando no alumnado de Infantil e de Primaria, encontramos distintas cancións acompañadas de divertidas imaxes para que empecen a pronunciar as súas primeiras palabras en inglés.

Wiki de cienciasXunto á páxina ‘Madrasta of English‘, María Cristina Peña creou tamén unha wiki de sciencies (ciencias) para os estudantes de 3º de Primaria con unidades dedicadas ao corpo humano, a auga, as plantas, as paisaxes, os sentidos… Como materiais de apoio, introduciu xogos e vídeos explicativos para axudarlles a entender dun modo ameno e divertido os aspectos principais de cada unha destas unidades.

(Traducción d0 post incluído na revista Educación 3.0)