3º ciclo, Past To Be, Past To Be, The Simple Past Tense

Interactive teacher: To Be – Past

Simple_past_Practice

The new topic in Level 6 is the past. So, if you want to study and practise at home, here you have some interesting links.

Video: Positive/ negative /questions


 

To Be grammar notes


 

Worksheet: To Be Simple Past 1

Worksheet: To Be Simple Past 2

Worksheet: To Be Simple Past 3

Worksheet:To Be Simple Past 4


 

Online exercise 1

Online exercise 2

Online exercise 3

Online exercise 4

Online exercise 5

Online exercise 6

Online exercise 7

Online exercise 8

Online exercise 9

Online exercise 10

Online exercise 11

2º ciclo, Weather Forecast

The Crazy Weather Forecast

The Crazy Weather Forecast is the tittle of a short proyect developed during March by my students in level 3.

Do you watch the news? And the weather forecast? These both questions were the beginning of a short proyect related to the weather. During the first week, children had to watch different weather forecast in order to learn as much as they could about this type of programmes.

Then, they had to write the programme script in groups of three deciding which places they are going to talk about and the weather for “today” . It was a good opportunity to see where we live , where other members of our  families live or even, where other Provinces of Spain are situated.

IMG_20150220_115802

 

The Crazy Weather Forecast é o título dun pequeno proxecto levado a cabo polos alumnos de 3º. Partindo da pregunta Vedes os tempo na tele? iniciamos este proxecto no que os rapaces, antes de nada, tiveron que ver o avnce metereolóxico durante unha semana para facerse coas características deste tipo de programas.

 

 

 

 

 

IMG_20150220_115749

De seguido, escribiron o guión do programa traballando en grupos de tres. Tiveron que decidir de que lugares ían falar e do tempo en cada un deles. Foi unha boa oportunidade para ver onde vivimos, onde viven outras persoas que coñecemos e para ver onde se sitúan outras provincias españolas.

 

 

IMG_20150220_115731

IMG_20150220_115633

Finally, they designed a weather map using  the SMART Notebook.

  Finalmente, diseñaron o seu mapa na pizarra dixital usando SMART Notebook  .IMG_20150220_120516

 

 

 

IMG_20150220_120411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Here you have our weather forecast.

 

2º ciclo, Portfolio

Portfolio: Interview with a friend

In this occasion, the task consisted on writing about a friend’s tastes. First, children had to develop and implement a short survey that provide information about their friends’ likes, dislikes, and special interests.Then, they wrote a report using all the information gathered in the interviews.

I like this type of tasks because they let students use all they are learning in a real contest  giving meaning to our daily and long term work.

Thanks children in Level 5 for collaborating with us!

Nesta ocasión, a tarefa consistiu en escribir sobre os gustos dun amigo. Primeiro, tiveron que elaborar unha enquisa e entrevistar a un amigo maior elexido por eles para obter información que logo usaron para escribir un informe real.

O motivo polo que empregamos este tipo de tarefas é porque nos proporcionan un contexto real no que aplicar o que estamos a traballar na aula dándolle sentido ao noso traballo diario.

Gracias aos rapaces de 5º por colaborar nesta tarefa!

First step: The interview allows to develop the oral skills and provides us a good opportunity to check, correct and improve.

Second step: The report allows to develop the writing skills

1º ciclo, My family, Portfolio

Portfolio: My family

Children love talking about their families so I can say that this is one of the portfolios in which children are most interested in. With this small project, they enjoy drawing and ,as the same time, the can practise how to introduce people and how to talk about  feelings. At the end of this work, they feel really proud of their works because their families are the centre of their world. Listen to them.

Aos rapaces encántalles falar dar súas familias asi que podo afirmar que esta é un dos portfolios no que máis interesados están. Con este pequeno proxecto, gozan debuxando e´ao mesmos tempo, practican as presentacións e e como falar dos sentimentos, Ao final do proxecto, están realmente orgullosos do seu traballo pois as súas familias son o centro do seu mundo. Escoitádeos.

 

Here you have this writing resource:

 

 

2º ciclo, Send me your opinion

Send me your opinion: Your hobbies

Hi guys!
I like doing exercises in the morning and I like reading a book at night. I don’t like playing cards or playing computer games. What about you?

Para cubrir os campos obrigatotios, podes usar esta dirección de correo. Non esquezas poñer o teu nome.

email address:englishforcarei@gmail.com
image(1)