Let's identify shapes

Let’s identify shapes

Let’s identify different shapes in the student’s environment.

Norberto Álvarez Debans
Norberto Álvarez Debans en http://artdebans.blogspot.com.es

But first…..How many different shapes can you find in Shapeville?

There are shapes everywhere!!! Can you see them?

To start, choose the shapes you want to find and pick out shapes in different pictures.

Move the mouse over the picture to find the shapes. When you find one, click on it.

Imos buscar figuras xeométricas no entorno dos rapaces.

Para comezar, escolle aquelas figuras que queres buscar e trata de recoñecelas en diferentes debuxos.

Move o rato sobre o debuxo para atopar as figuras. Cando atopes unha, fai click sobre ela.

Pero primeiro..Cántas figuras podes atopar en Shapeville?

As figuras xeométricas están por todas partes. Podes velas?

Choose game 1 and find circles, squares and triangles
Choose game 1 and find circles, squares and triangles
Walking through the jungle

Walking through the jungle

Let’s walk through the

 
Watch out!!!!

It’s really dangerous because there are many wild animals living there.Which animals are hidden in the jungle

Imos dar unha volta pola selva.

Coidado!!!

É realmente perigoso porque hai moitos animais salvaxes vivindo na selva. Que animais se agochan na selva?
Are you ready to sing? Watch this amazing video from Mr Tumble’s CBeebies TV Show .

Estades preparados para cantar? Botádelle un ollo a este video de Mr Tumble do seu programa da CBeebies. É increíble!
Show us your toys,please!

Claudia.Show us your toys, please!

Today Claudia (one of my 5-years-old) brought some of her toys to the school. She brought a doll, a ball, a teddy,…. Do you want to watch her showing them to the rest of the class?

Hoxe Claudia (unha das rapazas de 5 anos) trouxo ao cole algúns dos seus xoguetes. Trouxo unha moneca, unha pelota, un osiño,… Queredes vela ensinándolles aos seus compañeiros os seus xoguetes?
Making instruments

Making instruments in Preschool

Before Easter holidays, my 5-years-old became musicians. As we needed some instruments, we decided to make them.
Antes das vacacións de Semana Santa, os rapaces de 5 anos convertíronse en músicos. Como non tiñamos algúns instrumentos, decidimos fabricalos.

Take a look at my great musicians.

I am a musician from María Abilleira Pomar on Vimeo.

Let's identify shapes, Singing our shapes songs

Shapes everywhere!

My 4-years-old are going to work with shapes in classroom.

Shapes are everywhere! In the classroom, in the playground, on the street, at home,..LET’S MEET THEM!

As figuras xeométricas  están por todas partes. Na clase, no patio, na calle, na casa.. Imos coñecelas!

Shapes are all around us.Let’s help Purpy find his favourite shapes.

As figuras xeométricas están o noso arredor. Imos axudar a Purpy a atopar as súas figuras favoritas.

 Here you have a funny shapes song from  http://www.KidsTV123.com

Aquí tendes unha divertida canción sobre as figuras xeométricas.