1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, Thanksgiving.

The story of the Pilgrims

Thanksgiving Day is the fourth Thursday in November, but many Americans take a day of vacation on the following Friday to make a four-day weekend, during which they may travel long distances to visit family and friends.

O Día de Acción de Gracias celébrase en Estados Unidos o 4º xoves de Novembro, pero moitos amaricanos toman o seguinte venres festivo para facer un fin de semana de catro días e, deste modo, poder recorrer longas distancias para visitar a familiares e amigo.

Do you Know why we have Thanksgiving Day? We celebrate Thanksgiving Day because of Pilgrims and Native Americans.

Here you have a presentation  to learn more about this celebration.

And here you have the story of Pilgrims adapted for the youngest.

1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, Thanksgiving.

The story of the Pilgrims

Thanksgiving Day is the fourth Thursday in November, but many Americans take a day of vacation on the following Friday to make a four-day weekend, during which they may travel long distances to visit family and friends.

O Día de Acción de Gracias celébrase en Estados Unidos o 4º xoves de Novembro, pero moitos amaricanos toman o seguinte venres festivo para facer un fin de semana de catro días e, deste modo, poder recorrer longas distancias para visitar a familiares e amigo.

Do you Know why we have Thanksgiving Day? We celebrate Thanksgiving Day because of Pilgrims and Native Americans.

Here you have a presentation  to learn more about this celebration.

And here you have the story of Pilgrims adapted for the youngest.

CELEBRATIONS AT SCHOOL, St.Patrick´s Day Activities 2012

St. Patrick’s Day Activities 2012

Captura-de-pantalla-2 Yesterday , March 17 th, it was St. Patrick’s Day, the national holiday in Ireland but…  we have been celebrating  this special date all the week with different activities in the library. Thanks to the teachers  who work in the library for their help.

Here you have our St. Patrick’s Day programme.

 Captura-de-pantalla

St. Patrick’s Day Rhymes

St. Patrick’s Day Scrambles

St. Patrick’s Day puzzle hunt

St. Patrick’s Day Quiz

  

St. Patrick’s Day Leprechaun hunt

St. Patrick’s Day Crafts

St. Patrick’s Day Pre-School game

 

Chick, chick, chicken, Easter, ENGLISH CELEBRATIONS.

Chick, chick, chicken

It´s Easter time again! Do you want to celebrate it with us?

 

 

This funny video will make preeschools enjoy Easter.

It´s time for colouring our Easter Eggs. Are you ready?

 

2011-04-08_2215

Do you want to play an interesting Lim created by Belén Junquera? Click on the picture below.

 

Easter is the most important festival in the Christian calendar. It celebrates the resurrection from the dead of Jesus, three days after he was executed.

Christians celebrate the resurrection of the Son of God each year between March 22nd and April 25th

………………………………………………………………………………………..

Pascua é a celebración máis importante do calendario cristiano. Celebrámos a resureccción  de Xesús, tres días despois da súa morte.

A resurrección do Fillo de Deus celébrase cada ano entre o 22 de marzo e o 25 de abril.

Children in the United States and Canada say the Easter bunny or rabbit brings eggs at Easter.  In Germany and England, they say the hare brings them.  The hare looks like a rabbit, but it’s larger, with longer ears and legs.  dibujos-infantiles-conejo-pascua-p

………………………………………………………………

En Canadá e USA, os nenos din que un coello chamado Bunny trae os ovos de Pascua. En cambio, en  Alemania e Inglaterra é unha lebre a encargada de traelos. A lebre parécese a un coello pero é máis grande, con orellas e patas máis longas.

…………………………………………………     ……………………………………………     ……………………….

An Easter Hunt is a common festive activity, where eggs are hidden outdoors (or indoors if  in baad weather) for children to run around and find.

When the hunt is over, prizes may be given for the largest number of eggs collected, or for the largest or the smallest egg.

 

………………………………   ……………………………………   ………………………………………      ……………………

 

Un xogo moi común en Pascua consiste en buscar ovos decorados feitos de chocolate que se esconden fora ou dentro das casas se o tempo non é bo. Hai premios para o que máis ovos recolleu ou para o que atopou o máis grande ou o máis pequeno.

 

Easter Hunt
Here you have a smilebox about the Preeschools ´Easter  egg hunt. 

Click to play this Smilebox slideshow

Create your own slideshow - Powered by Smilebox
Another free digital slideshow by Smilebox
CELEBRATIONS AT SCHOOL, St. Patrick´s Day Activities 2011

St. Patrick´s Day Activities 2011.

Are you ready for St. Patrick´s Day activities?

 

Don´t forget to wear something green next March 17th.

 

 

Why don´t you start singing this song? It´s suitable for the little ones.

 

Five Little Shamrocks

 

One green shamrock, in the morning dew,
Another one sprouted,
and then there were two.

Two green shamrocks, growing beneath a tree;
Another one sprouted,
and then there were three.

Three green shamrocks, by the cottage door;
Another one sprouted,
and then there were four.

Four green shamrocks, near a beehive
Another one sprouted,
and then there were five.

Five little shamrocks, bright and emerald green,
Think of all the luck
these shamrocks will bring.

 

Click the picture below . You can find some worksheets to work with.


s-five

 

 

Tomorrow we are going to start with  our  St. Patrick´s activities. Take a look at the programme.

2011-03-14_2227

 

Some mischievous leprechauns were hidden  in our library and students in level 3 and 4 decided to catch them. At the 2011-03-16_2232end of the hunt , they got a pot of gold.

      ______________________________

Estes días, uns traviesos duendes estiveron escondidos na nosa biblioteca e, os nenos de 3º e 4º, decidiron pillalos. O final do xogo  conseguiron unha pota de ouro.

 

       Let´s take a look at these photos.

 

 

 

 

And now, it´s time for students in level 5 and 6. They had a great time during the break becouse they had to work in groups to get a sweet pot of gold by doing different tasks.2011-03-17_2316

 

 

Thanks to all my colleagues for their help.

 

Moitas gracias

a todos pola vosa axuda!

 

 

 

 

On Friday 18th, students in level 1 and 2 participated in a funny activity during the break : a shamrock hunt. At the end of this activity, they got a sweet pot of gold too.

 

 

Ver shamrock
ENGLISH CELEBRATIONS., Saint Patrick´s Day

SAINT PATRICK´S DAY

Saint Patrick´s Day is celebrated each year on March 17th. In Ireland, Saint Patrick´s Day is  a national holiday. Saint Patrick is the patron saint of Ireland. He was the one who brought Christianity to the Irish. He taught many of the people of Ireland to read and write. Saint Patrick was born in the year 385 and died on March 17th around the year 460.

Although it began in Ireland, Saint Patrick´s Day is celebrated in countries around the world.

———————————————————————————O Día de San Patricio celébrase cada ano o 17 de marzo. Este día é festivo nacional. San Patricio é o patrón de Irlanda. Foi o que levou o Cristianismo a este país e ensinou a moitos irlandeses a ler e escribir. San Patricio naceu no ano 385 e morreu o 17 de marzo do ano 460.

  Aínda que comenzou a celebrarse en Irlanda, hoxe en día, San Patricio celébrase en países ó longo de todo o mundo.

Many people wear green on this day. Green is an Irish colour for a few reasons.

Shamrock
Shamrock

Firstly because the green shamrock leaf is a symbol of Saint Patrick and Ireland. Shamrock is the common name for several kind of three-leafed clovers native to Ireland.

Three is Ireland´s magic number and the Irish say  three-leafed shamrocks bring good luck.

 ————————————-  Este día, os irlandeses visten de verde.O verde é a cor dos irlandeses por varios motivos. O primeiro é porque as follas verdes do trevo son o símbolo de Irlanda e de San Patricio. Shamrock é o nome común dunha clase de trevos de tres follas orixinarios de Irlanda.

O tres é o número máxico irlandés. Os irlandeses din que os trevos de tres follas traen boa sorte.

Green pastures of Ireland

 

Secondly because Ireland is called the “Emerald Isle”with lots of green pastures.

—————————

O segundo motivo é porque Irlanda é coñecia como “A Illa Esmeralda” polas súas verdes pradeiras.

 

 

There are legends that go along with Saint Patrick’s Day. A popular legend is about the leprechaun. A Leprechaun with a pot of gold Leprechauns are tiny people dressed in green and they collect pots of gold. The legend says that if you catch a leprechaun, he will lead you to his pot of gold. Leprechauns hide their pots of gold at the end of the rainbow.

And if you are lucky enough to find a lepechaun, don´t take your eyes off him, becouse he´ll dissapear with his pot of gold.

——————————————————————————————————–

Hai algunhas lendas asociadas o Día de San Patricio. Unha delas vai sobre uns pequenos duendes vestidos de verde chamados “leprechauns” que ten por aficción xuntar potas  cheas de moedas de ouro. Dise que se consegues coller a un destes seres, éste levarate onde ten a súa pota de ouro. Os duendes agochan os seus tesouros ó final do arco da vella. E, se tes a sorte de atopar a un, no lle quites ollo pois desaparecerá con todo o seu ouro.

  

According to legend, St. Patrick drove all the snakes in Ireland out of the country and into the sea.

——————————————————————-

Segundo a lenda, San Patricio levou a todas as serpes de Irlanda fora do país cara ó mar.

Saint Patrick’s Day is usually celebrated with a parade. The one in Dublin, the capital city of Ireland, is known to some as the Irish Mardi Gras.

The first St. Patrick’s Day celebration in the United States was held in Boston in 1737. The largest St. Patrick’s Day parade is in New York City. It lasts for hours.

——————————————————————————————————–

O Día de San Patricio celébrase normalmente cun desfile. O de Dublín, a capital de Irlanda, coñécese como o Mardi Gras irlandés.

O primeiro desfile de San Patricio en USA celebrouse en Boston en 1737. O desfile mais grande é o de Nova Yorke que pode durar horas.

 

St. Patrick´s Day Parade NY

Now, it´s time to play. What do you know about St Patrick´s Day?  Click on the picture below to take a quiz.

2011-03-12_0058

Let´s make a puzzle. Use the mouse to drag the columns and the rows.

 

2011-03-12_2110

Click on the picture to find the hidden Leprechaun. The Leprechaun hides in a different place in every new game.

2011-03-12_2138

Colour a pot of gold  and print your picture.

2011-03-12_2150

 

More games for kids:

Saint Patrick’s Day Games

Here you have interesting links to work  on this celebration.

greenlinks shamrock-animated-gif-source_fmk
Billy Bear’s Happy St. Patrick’s Day
Family Fun – St. Patrick’s Day
History.com – St. Patrick’s Day
Kaboose.com:  St. Patrick’s Day
St. Patrick’s Day in Wikipedia
St. Patrick’s Day at Primary Games
St. Patrick’s Day Clip Art
St. Patrick’s Day Crafts
St. Patrick’s Day Crafts for Kids
St. Patrick’s Day Crafts at DLTK
St. Patrick’s Day Games
St. Patrick’s Day Games 1
St. Patrick’s Day Games 2
St. Patrick’s Day Games 3
http://bogglesworldesl.com/stpatricksday_worksheets.htm

ENGLISH CELEBRATIONS., Thanksgiving.

Thanksgiving 2010

“Thanksgiving Day” will take place in the USA next 25th November.
Do you want to hunt your turkey? Click on the picture and you can find some Thanksgiving games.

Os desfiles son outras das tradicións do Día de Acción de Grazas. O de Nova Yorke é o máis grande e famoso de EEUU. Aquí tendes un video do ano pasado.
—————————————————————————————————
Parades are one of the Thanksgiving Day traditions. New York City´s Thanksgiving Parade is the largest and the most famous parade in the US. Here you have a video about last year New York City´s Parade.

Do you want to know anything else about Thanksgiving Day? I have prepared a presentation about this topic.I hope you enjoy it.

Here you have a video about our Thanksgiving Day crafts. Enjoy it ¡

Bonfire Night, ENGLISH CELEBRATIONS.

BONFIRE NIGHT 2010

Este ano os nenos de 5º celebraron a “Noite das Fogueiras” no cole. Aprenderon porque e como a xente no Reino Unido celebra esta noite e fixeron os seus propios monecos.
———————————————————————————————————
This year, students in level 5 celebrated Bonfire Night at school. They learnt why and how people all around UK celebrate Bonfire Night and they made their own “guys”.

If you want to know more things about this celebration, take a look at de following presentation.