WattsEnglish method

Fun English in Level 1

wattsenglish-logoSe estades buscando unha maneira diferente e amena de ensinar inglés en infantil e nos primeiros cursos de primaria, Wattsenglish ofrece múltiples recursos para que as clases de inglés sexan atractivas e divertidas e non se convirtan nunha experiencia traumática. Que chames a porta e lles saúdes cun “Hello! Time for English!”e se acerquen contentos porque hai clase de inglés é o mellor indicador de que imos a aproveitar o rato que imos a pasar xuntos. Neste senso o xogo é o pilar fundamental onde sustentar a súa aprendizaxe. O movemento, unha dose grande de maxia e unhas cantas risas fan o resto. Que sintan a necesidade de comunicarse en inglés e gañen en seguridade é o primeiro obxectivo a acadar nestas idades.

Neste lugar de internet podes atopar unha sección para os nenos, WOW ENGLISH, un canal de youtube con cancións e contos sinxelos con moitos xestos e imaxes para practicar o vocabulario e aquelas estructuras lingüísticas máis comúns a través da repetición.

Ademáis conta cunha sección para teachers, WATTS ENGLISH, con banco de actividades e xogos, así como recomendacións didácticas que aínda que parecen que non son moi innovadoras, aos rapaces lles encantan xa que o humor, as actividades de movemento de listening e speaking, a importancia que se lle da ás estructuras lingüísticas e non so ao vocabulario e o planteamento inicial de pasalo ben están presentes en tódolos recursos.

Tomando como referencia unha demostración de actividade que ofrece esta páxina, traballamos en 1º de Primaria e Infantil  os adxectivos (big/small/old/new), as cores e a estructura It’s…. para describir xoguetes. Para iso, pedímoslle prestadas unhas pelotas ao profe de ximnasia que nos deron moito xogo.

 

3º ciclo

Recycling our English

Board games may be old school but they are great for kids for different reasons. They’re still a super-fun way to teach kids about following rules, taking turns, counting spaces, and accepting rewards and consequences.

In addition, board games offer interactive English language practice in a learner-centered, low-stress environment.

I have designed two easy board games for Level 5 and Level 6 that require the students to produce certain types of expressions, so they practice a variety of vocabulary, grammatical patterns, and functional meanings.

Here you have a ppt about the rules of these board games.

 

 
I am sure students will enjoy reviewing and recycling their knowledge of English with these board games.

3º ciclo, Adverbs of Frequency, VOCABULARY AND GRAMMAR ACTIVITIES

Adverbs of Frequency

In this unit, we are going to describe how frequently we do an activity.And we have to use the adverbs of frequency. But before let’s take a look at this Prezi.

2013-12-27_2139

Let’s practice!!!!

 

What about you?

garfield-200x300

Grammar for Kids by Aurora Jove and Luz Pérez

never

 

 

British Council

Bloc[1]

 

 

 

 

 

 

 

English Exercises.Org

English Exercises.Org

3º ciclo, Present Continuous Tense

Present Continuous Tense

Let’s practise for the test in level 5.

Watch this video and listen to some people talking about what they are doing.

Here you have more videos to review the positive and the negative form of the Present Continuous Tense:

Try these exercises and practise the Present Continuos Tense.

Dibujokid_clipart_skatingDibujodibuixActionsDibujoDibujo (1)Dibujo (2)

You can try more games in our post What are you doing?

3º ciclo, Comparative and superlative, PRIMARIA/PRIMARY, VOCABULARY AND GRAMMAR ACTIVITIES

Sightseeing in London

Let’s learn how to compare two things travelling through London. Take a look at this presentation and know some of the most interesting places in London.

++++++++++++++++++++++++++

Imos aprender a comparar dúas cousas viaxando por Londres.Botádelle un ollo a esta presentación e coñecede algún dos lugares máis interesantes de Londres.

If you want to practice the comparative and the superlative,  here you have got lots of games. Click on the links.
 Comparatives (long and short), by Cynthia Wilkinson
Find this and other comparatives/superlatives exercises in English Exercises .org

SUPERLATIVE, by isabel
Find this and other comparatives/superlatives exercises in English Exercises .org

World Records, by Víctor Gayol
Find this and other comparatives/superlatives exercises in English Exercises .org
Superlatives, by Víctor Gayol
Find this and other comparatives/superlatives exercises in English Exercises .org
Comparison of Adjectives, by Victoria-Ladybug
Find this and other comparatives/superlatives exercises in English Exercises .org

COMPARATIVES, by Simone
Find this and other comparatives/superlatives exercises in English Exercises .org

COMPARATIVES + ANIMALS, by jecika
Find this and other comparatives/superlatives exercises in English Exercises .org