1º ciclo, Abilities, Art Crafts

Can you…? spinners

I love using spinners because of the benefits of using then as a learning resource.

  • Spinners provide a fun and exciting way of helpling kids practice vocabulary or structures as they see it more as a game.
  • Word recognition helps develop reading ability faster.
  • They can be used anywhere at home, at school or even in the car.

If you are teaching how to ask about abilities, you can use this Can you…? spinner. It focuses on the vocabulary worked in our unit 2:sing, ride a bike, make models, juggle, play the guitar, do karate, dance and paint, but one blank spinner template is avaliable if you want your kids desing their own wheel.

Encántame usar as ruletas polos beneficios que teñen como recurso educativo.

  • As ruletas proporcionan unha forma divertida e emocionante de axudar aos nenos para practicar o vocabulario e as estruturas xa que o ven máis como un xogo.
  • O recoñecemento das palabras axuda a desenvolver a habilidade lectora máis rápido.
  • Podémolas usar onde queiramos; no cole, na casa, no coche,..

Se queres traballar na aula como preguntar polas habilidades , podes empregar este recursos. O vocabulario empregado é o que estamos a traballar na aula pero tes unha versión en blanco se queres que os alumnos deseñen eles mesmos a súa ruleta.

GET THE FREE PRINTABLE

2 versions are included.

Version 1: This is probably the most basic way to make a spinner! Simply poke a pencil through your card game disc and spin it like a top. The good thing about this method is that every child in your class can have their own spinner. However, I have found that the hole in the middle of the card quickly starts to widen and the disc falls down.

Versión 1: Esta é probablemente a forma máis básica de facer unha ruleta! Simplemente insira un lapis a través do seu disco de xogo de cartas e víreo como unha buxaina. O bo deste método é que cada neno da túa clase pode ter a súa propia ruleta. Con todo, descubrín que o orificio no medio da tarxeta comeza a alargarse rapidamente e o disco cae.

Version 2:This is one of the easiest and most effective ways to make a home-made spinner, and my personal favourite! Cut out the top and bottom part of the spinner.Punch a hole through the middle (top and bottom part) and insert a brass paper fastener through the holes on both top and bottom part and children can play with their classmates.

Versión 2: Esta é unha das formas máis fáciles e efectivas de facer unha ruleta caseira, e a miña favorita! Recorta a parte superior e inferior da roda xiratoria. Faga un burato no medio (parte superior e inferior). Insira o cravo a través dos buracos na parte superior e inferior e os rapaces xa poderán xogar cos seus compañeiros.

WattsEnglish method

Fun English in Level 1

wattsenglish-logoSe estades buscando unha maneira diferente e amena de ensinar inglés en infantil e nos primeiros cursos de primaria, Wattsenglish ofrece múltiples recursos para que as clases de inglés sexan atractivas e divertidas e non se convirtan nunha experiencia traumática. Que chames a porta e lles saúdes cun “Hello! Time for English!”e se acerquen contentos porque hai clase de inglés é o mellor indicador de que imos a aproveitar o rato que imos a pasar xuntos. Neste senso o xogo é o pilar fundamental onde sustentar a súa aprendizaxe. O movemento, unha dose grande de maxia e unhas cantas risas fan o resto. Que sintan a necesidade de comunicarse en inglés e gañen en seguridade é o primeiro obxectivo a acadar nestas idades.

Neste lugar de internet podes atopar unha sección para os nenos, WOW ENGLISH, un canal de youtube con cancións e contos sinxelos con moitos xestos e imaxes para practicar o vocabulario e aquelas estructuras lingüísticas máis comúns a través da repetición.

Ademáis conta cunha sección para teachers, WATTS ENGLISH, con banco de actividades e xogos, así como recomendacións didácticas que aínda que parecen que non son moi innovadoras, aos rapaces lles encantan xa que o humor, as actividades de movemento de listening e speaking, a importancia que se lle da ás estructuras lingüísticas e non so ao vocabulario e o planteamento inicial de pasalo ben están presentes en tódolos recursos.

Tomando como referencia unha demostración de actividade que ofrece esta páxina, traballamos en 1º de Primaria e Infantil  os adxectivos (big/small/old/new), as cores e a estructura It’s…. para describir xoguetes. Para iso, pedímoslle prestadas unhas pelotas ao profe de ximnasia que nos deron moito xogo.

 

Halloween.

Terrifying Halloween memories

Last October 31, a spooky Halloween party was held at school.  Scary pumpkins, frightened costumes and creepy games…… It was the most terrifying party ever!!!!!

Online Photo Editor | piZap | Free Photo Editor & Collage Maker
Online Photo Editor | piZap | Free Photo Editor & Collage Maker

Take a look at our video. You can’t miss it!!!!!!


Video editor:Movavi             Animation software: Presentermedia.com

Sen clasificar

Spooky Halloween 2016

Last Friday, we had a creepy, scary Halloween party  at school.

pizap-com14784653521191

Scary costumes and horrifying make-ups filled classrooms and corridors.

pizap-com14784666916981

And when the break ended……our Halloween Party started with three amazing performances by Kindergartens and Level 6 students .

But, that was not all!!! We enjoyed different Indoor Halloween games such as, bobbing for apples game, Ghost Bowling or Witch’s Hat Ring Toss.pizap-com14784664885971

And finally, we  knew the names of our Halloween Pumpkin Contest winners. As every year, it was really hard to choose the best pumpkins because they were all awesome. pizap-com14784659741391

pizap-com14784669638991

pizap-com14784661469341

pizap-com14784656939781

 

2º ciclo, Numbers 1-100

Numbers to 20

Let’s sing and count to 20 in this fun children’s song!

And if you don’t want to learn numbers in a tradicional way, count from 1-20 with the music of Mark D. Pencil and Friends.

Help Tom get ready to bed  by dragging  the numbers into the correct order.Undo an  answer by clicking on the flower.

Axuda a Tom a prepararse para is a cama arrastrando os números na orde correcta. Se queres borrar unha resposta, clica na flor.

2014-09-18_2128

1º ciclo, Numbers 1-10

Let’s count from 1 to 10

Seven Steps is a simple counting song for young children. You can use it to count objects, march around the room, or just sing and clap.

This is my children’s favourite song to learn numbers. They love it! And you might add  a few more actions to make it funnier !!!!!


Here is a picture of a number. For example, the number ‘1’. How do you spell this number? It’s o-n-e. Can you hit o, n and e on the balloons as they go past? You must hit them in the right order!
Remember – you have three lives for each number!

Neste xogo aparecen debuxos de números. Por exemplo o número 1. Sabes deletrear este número en inglés? Podes disparar  os globos cando pasen para escoller as letras que necesitas? Recorda que tes que explotar os globos na orde correcta. E sobre todo non te esquezas de que só tes tres vidas para cada número.

2014-09-18_2102

 

There are sixteen cards in this game. Eight of the cards have pictures and eight of the cards have words. Click on two cards to match the word and the picture. Continue until you have eight pairs.

Neste xogo tes 16 cartas, oito cunha imaxe e outras oito con palabras. Clica sobre dúas para emparellar a imaxe e a palabra. Tes que formar oito parellas.

Listen and ma