Autumn projects

Autumn project review

6a090d35bf6538dfce4791d609d22e46

Winter is here again! But Autumn left in kindergarten a wide variety of fun activities, crafts, songs , TPR activities and a colourful story called “Brown Bear, What do you see?”

O inverno xa voltou pero o outono nos deixou unha chea de actividades, cancións e un maravilloso conto titulado “Brown Bear, What do you see?”

2018-12-22_1928Based on an Eric Carle’s story published in 1967, I designed this story to help children associate colours and meaning to objects through colourful pictures and a simple repetitive language. This rhythmic story is a perfect introduction to looking and learning about colours, numbers, animals and other common fall things.

Seguindo a idea de Eric Carle, diseñei este conto para axudar aos rapaces a asociar as cores e significado de distintas palabras relacionadas con esta estación a través de imaxes moi coloridas e empregando unha linguaxe repetitiva.

After working with this book, my children were able to tell the story and sing the song by their own. It was fantastic!

Ao final, foron quen de contarme e interpretar as cancións eles soiños. O resultado foi maravilloso!

This project offers a wide range of math, literary skills,working across the curriculum to incorporate play, imagination and art.

pizap.com15455124969971.jpg

Beginning sounds and ABC

 

pizap.com15455126493982.jpg

Counting, sizes and patterns

 

pizap.com15455128372183.jpg

Discovering autumn colours

 

pizap.com15455129787944.jpg

Talking about our preferencies

 

Amazing maths:Etwinning project, Colours, INFANTIL/PRESCHOOL, Welcome Autumn

Autumn Shape Trees

Autumn brings new colours thanks to the trees. Trees are beautifull in Fall: red, yellow and brown leaves on the branches and falling down. Red, yellow and brown leaves on the ground. Red, yellow and brown leaves blowing in the breeze. It’s so funny!

As you know, my 4/5-years-old children are developing an Etwinning Project called “Amazing maths”. During this term, we are working with shapes so, we designed an activity which allowed us to work both topics at the same time: The Autumn Shape Trees

O outono trae novas cores gracias ás árbores. As árbores están preciosas en outono: follas vermellas, amarelas e marróns nas ramas e caendo das árbores. Follas vermellas, amarelas e marróns no chan. Follas vermellas, amarelas e marróns voando na brisa. Que divertido!

Como sabedes, os meus rapaces de 4 e 5 anos están a traballar nun proxecto Etwinning chamado Amazing Maths. Durante este trimestre estamos traballando coas figuras xeométricas asi que diseñamos unha actividade que nos permitiu traballar ambos aspectos ao mesmo tempo: The Autumn Shape Trees.

First, we learn and practise these colours with this short funny song.

Primeiro, aprendemos e practicamos estas cores con esta sinxela canción.

Now, we are ready to make our special Autumn trees.

Agora xa estamos preparados para facer as nosa árbores especiais de outono.

The children’s task was to colour the trunk  and then to cut and glue the shapes so as to represent the leaves from  the tree  in Autumn .We took this opportunity to review colours and shapes.

A tarefa dos rapaces consistiu en colorear o tronco e recortar e pegar as figuras xeométricas que representan as follas das árbores en outono.Aproveitamos a ocasión para repasar as cores e as figuras xeométricas.

Here you have our trees!

pizap.com13853339697771pizap.com13853342472451pizap.com13853343221171

INFANTIL/PRESCHOOL, PRESCHOOL PROJECTS, Welcome Autumn

It’s Autumn Time

The 1st term has ended so that I leave here a summary of the project It’s Autumn Time performed by my 5-years-old children. They learned words related to Fall; reviewed colors and numbers from 1 to 10; learned to express feelings (happy, sad, angry); worked with prepositionsns (up / down); learned parts of the face (eyes, ears, nose, mouth, hair); learned to spell words in English and mainly we spent a great time singing songs related to Halloween and Autumn,reading a tale, dancing and reciting a poem.
O 1º trimestre xa rematou asi que aquí vos deixo un resumo do proxecto It’s Autumn Time realizado polos alumnos de 5 anos. Nel, aprenderon palabras relacionadas co outono; repasamos as cores e os números do 1 ao 10;aprenderon a expresar sentimentos (happy, sad, angry); traballamos coas preposicións (up/down); aprenderon as partes da cara(eyes, ears, nose, mouth, hair); aprendemos a deletrear as palabras en inglés e ,sobre todo, o pasamos de marabilla cantando cancións relacionadas con Halloween e o Outono, lendo un conto, bailando e recitando un poema.

Autumn from María Abilleira Pomar on Vimeo.

ABCs in Europe: Etwinning Project, INFANTIL/PRESCHOOL, Welcome Autumn

Our funny scarecrow

SCARECROW IS A LONG WORD WITH MANY LETTERS BUT NOW WE KNOW HOW TO SPELL IT .TAKE A LOOK AT OUR WORK. HERE YOU HAVE THE FUNNIEST SCARECROWS I HAVE NEVER SEEN! SOON A VIDEO….

Scarecrow é unha palabra longa con moitas letras pero xa sabemos como deletreala e escribila!!!! Botádelle un ollo ao noso traballo. Aquí tendes os espantallos máis divertidos que nunca vira!!!! Estamos a preparar un video coa nosa versión desta canción. Xa queda pouco…

ABCs in Europe: Etwinning Project, INFANTIL/PRESCHOOL, Welcome Autumn

Dingle Dangle Scarecrow

halloween-scarecrow As you know, we are working on a European project about ABCs. This term my students have to learn words related to Autumn and spell them.

A scarecrow is one of the things Autumn see in our tale. With this cute song, children can learn some action in a fun way.  We’ll also  use our own version of this song to learn some parts of  face.

Como parte do proxecto ABCs in Europa, os rapaces teñen que coñecer palabras relacionadas co outono e aprender a deletrealas. Nesta ocasión, eleximos unha das que aparecen no conto Autumn, Autumn What do you see? que traballamos na clase. Imos a versionar esta divertida canción para aprender ademais as partes da cara e algunhas accións en inglés.