3º ciclo, OUR PROJECTS, Sutdents works, Tv Habits Reports

Tv Habits Report

imagesHere you have our last project in Level 6: They had to find out about their classmates’ Tv Habits.

Aquí tendes o noso último proxecto en 6º de Primaria: os rapaces tiveron que averiguar os hábitos televisivos dos seus compañeiros.

First, they wrote some questions to get the information required to prepare the report.

Then, the children went round the class, asking everyone their questions and noting down the answers.

Primeiro, escribiron algunhas preguntas que lles permitiran conseguir a información necesaria para escribir o informe.

Logo, os rapaces foron pola clase preguntando aos seus compañeiros e anotando as respostas.

Finally, once they had all the answers, they reported  the information in some bar graphs and wrote short texts to explain what the bar graphs showed.

Finalmente, unha vez conseguidas todas as respostas, redactan un pequeno informe sobre a información representada nas gráficas.

And these are their TV habits reports!!

pizap.com13915408494551

pizap.com13915410159461

Spring project

Butterfly life cycle

caterpillar-chrysalis-adultMany insects like butterflies have four separate stages of life cycle, each completely different from others. Mummy butterfly lays eggs on  green leaves. After a few days, a small caterpillar comes out of the egg. This caterpillar is very hungry and feeds voraciously, growing quickly in size. Once the caterpillar is big enough, it stops eating and enters the transformation stage. It builts a cocoon around itself and, two weeks later, a butterfly emerges from its cocoon. This adult butterfly lays eggs  and the life cycle  starts again.

Moitos insectos coma as bolboretas ten catro estados diferenciados no seu crecemento, cada un diferente dos outros. A bolboretas poñen  ovos nas follas verdes e, uns poucos días despois, sae unha pequena oruga. Esta está famenta e aliméntase vorazmente, crecendo rápidamente en tamaño. Unha vez que a oruga é o suficientemente grande, deixa de comer e comenza o estado de transformación. Construe un casulo ó seu redor do cal, dúas semanas máis tarde, sae unha bolboreta. Esta bolboreta adulta poñerá ovos comezando asi outra vez o ciclo da vida.

pizap.com13697784130831Eric Carle’s book, The Very Hungry Caterpillar, is a great excuse for learning about  the cycle life of a butterfly.

O libro de Eric Carle, A oruga glotona, é unha boa escusa para aprender o ciclo de vida das bolboretas.

Here you have some videos to learn how a caterpillar changes into a butterfly.

Aquí vos deixo uns videos para que vexades como unha oruga se transforma en bolboreta.

Pantallazo-3

INFANTIL/PRESCHOOL, Spring project

Insects or not insects?

mosquito-verdeMiss Spring sees lots of insects in Spring  but not all bugs are insects. Do you know what an insect is?
Take a look at this video.

Miss Spring ve unha morea de insectos na primavera pero non todos os bichos son insectos. Sabedes que é un insecto?

Botádelle unha ollada a este video.

Learn and sing this song and you’ll be ready to recognize insects.

Aprendede e cantade esta canción e seredes quen de recoñecer insectos.

INFANTIL/PRESCHOOL, Spring project

It’s Spring time!

mariposas para primavera, butterfly (1)This term we are going to learn about spring and all the changes that happens during this season . Butterflies flying around, a bright rainbow in the sky, flowers growing in the garden, green leaves in the trees.. It’s my favourite season!! Let’s start this project by reading Miss Spring. What do you see?

Este trimestre imos aprender cousas sobre a primavera e os cambios que acontecen nesta estación. Bolboteras revoloteando, o arco da vella no ceo, flores crecendo nos xardín, follas verdes nas árbores,.. É a miña estación favorita! Comencemos este proxecto lendo Miss Spring. What do you see?

INFANTIL/PRESCHOOL, Winter Project

First experience with lims in Kindergarten

Our first experience working with lim was a success. Before working with computers, my children worked in pair on the interactive board in order to know how lim works. To my surprise ,they learned quickly how to work with this web tool . It was an awesome experience. We’ll repeat this experience soon.

A nosa primeira experiencia con lim foi un éxito. Antes de pasar a traballar cos ordenadores, os rapaces traballaron na pizarra dixital para coñecer como funciona esta ferramenta. E para a miña sorpresa, rápidamente aprenderon o seu manexo. Foi unha experiencia increíble que imos repetir axiña.

pizap.com13619024135041