EASTER AT HOME

It´s Easter time again! Do you want to celebrate it with us?

Easter is the most important festival in the Christian calendar. It celebrates the resurrection from the dead of Jesus, three days after he was executed.

Christians celebrate the resurrection of the Son of God each year between March 22nd and April 25th

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pascua é a celebración máis importante do calendario cristiano. Celebrámos a resureccción  de Xesús, tres días despois da súa morte.

A resurrección do Fillo de Deus celébrase cada ano entre o 22 de marzo e o 25 de abril.

Children in the United States and Canada say the Easter bunny or rabbit brings eggs at Easter.  In Germany and England, they say the hare brings them.  The hare looks like a rabbit, but it’s larger, with longer ears and legs. dibujos-infantiles-conejo-pascua-p

………………………………………………………………

En Canadá e USA, os nenos din que un coello chamado Bunny trae os ovos de Pascua. En cambio, en  Alemania e Inglaterra é unha lebre a encargada de traelos. A lebre parécese a un coello pero é máis grande, con orellas e patas máis longas.

…………………………………………………     …………………………

An Easter Hunt is a common festive activity, where eggs are hidden outdoors (or indoors if  in baad weather) for children to run around and find.

When the hunt is over, prizes may be given for the largest number of eggs collected, or for the largest or the smallest egg.

Let’s see how children celebrate Easter in the UK

 

………………………………   ……………………………………   ………………………………………      ……………………

Un xogo moi común en Pascua consiste en buscar ovos decorados feitos de chocolate que se esconden fora ou dentro das casas se o tempo non é bo. Hai premios para o que máis ovos recolleu ou para o que atopou o máis grande ou o máis pequeno.

Easter Egg Hunt at Bitter Lake Community Center April 2006

Take a look at this video. Follow the instructions and you will be able to make your Easter Egg.

 

 

 

DO YOU WANT TO DECORATE YOUR OWN EASTER EGG?

 

Do you want to play an interesting Lim created by Belén Junquera? Click on the picture below.

Easter Word Search for Kids

Easter Wordsearch

 

 

MORE EASTER RESOURCES

Symbaloo made by Esperanza Moreno Lorenzo
Symbaloo made by Esperanza Moreno Lorenzo

 

Taken from www.starfall.com
Taken from http://www.starfall.com

 

 

 

The Way the Bunny Hops
Five Little Bunnies

Easter Bunny Bop! Surprise Easter Eggs

 

 

How To Draw A Big Easter Bunny Portrait

 

Learn how to draw an Easter egg folding surprise!