2º ciclo, Portfolio

Portfolio: Interview with a friend

In this occasion, the task consisted on writing about a friend’s tastes. First, children had to develop and implement a short survey that provide information about their friends’ likes, dislikes, and special interests.Then, they wrote a report using all the information gathered in the interviews.

I like this type of tasks because they let students use all they are learning in a real contest  giving meaning to our daily and long term work.

Thanks children in Level 5 for collaborating with us!

Nesta ocasión, a tarefa consistiu en escribir sobre os gustos dun amigo. Primeiro, tiveron que elaborar unha enquisa e entrevistar a un amigo maior elexido por eles para obter información que logo usaron para escribir un informe real.

O motivo polo que empregamos este tipo de tarefas é porque nos proporcionan un contexto real no que aplicar o que estamos a traballar na aula dándolle sentido ao noso traballo diario.

Gracias aos rapaces de 5º por colaborar nesta tarefa!

First step: The interview allows to develop the oral skills and provides us a good opportunity to check, correct and improve.

Second step: The report allows to develop the writing skills

2º ciclo, Send me your opinion

Send me your opinion: Your hobbies

Hi guys!
I like doing exercises in the morning and I like reading a book at night. I don’t like playing cards or playing computer games. What about you?

Para cubrir os campos obrigatotios, podes usar esta dirección de correo. Non esquezas poñer o teu nome.

email address:englishforcarei@gmail.com
image(1)

2º ciclo, Portfolio, Sutdents works

Let’s talk about it!

programa_prensa_escuela_convoca_una_nueva_edicion_del_premiDuring the Week of Press, students in Level 4 became interviewers. The task was to design of a questionnaire to interview someone older than them in order to find out their tastes and personal preference. Finally, using the  information gathered , they wrote reports on their interviews and presented their works to the class. Furthermore, this type of activities offers an excellent opportunity for  self- correcting,  enhancing their knowledge and improving.

Durante a Semana da Prensa, os alumnos de 4º de Primaria convertíronse en entrevistadores. A tarefa consistía en diseñar un cuestionario para entrevistar a alguén maior ca eles para averiguar os seus gustos e preferencias persoais. Finalmente, coa información obtida, escribiron un informe sobre sobre as entrevistas e as presentaron a clase. Ademais, este tipo de actividades permite que sexan os propios rapaces os que se autocorrixan, afianzando os coñecementos e mellorando.