1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, Thanksgiving.

The story of the Pilgrims

Thanksgiving Day is the fourth Thursday in November, but many Americans take a day of vacation on the following Friday to make a four-day weekend, during which they may travel long distances to visit family and friends.

O Día de Acción de Gracias celébrase en Estados Unidos o 4º xoves de Novembro, pero moitos amaricanos toman o seguinte venres festivo para facer un fin de semana de catro días e, deste modo, poder recorrer longas distancias para visitar a familiares e amigo.

Do you Know why we have Thanksgiving Day? We celebrate Thanksgiving Day because of Pilgrims and Native Americans.

Here you have a presentation  to learn more about this celebration.

And here you have the story of Pilgrims adapted for the youngest.

1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, Thanksgiving.

The story of the Pilgrims

Thanksgiving Day is the fourth Thursday in November, but many Americans take a day of vacation on the following Friday to make a four-day weekend, during which they may travel long distances to visit family and friends.

O Día de Acción de Gracias celébrase en Estados Unidos o 4º xoves de Novembro, pero moitos amaricanos toman o seguinte venres festivo para facer un fin de semana de catro días e, deste modo, poder recorrer longas distancias para visitar a familiares e amigo.

Do you Know why we have Thanksgiving Day? We celebrate Thanksgiving Day because of Pilgrims and Native Americans.

Here you have a presentation  to learn more about this celebration.

And here you have the story of Pilgrims adapted for the youngest.

INFANTIL/PRESCHOOL

Halloween Story Time

Big Green monster stayed at the English classroom for several days but… Do you know? He doesn’t scare us! We’ve got some magic words to make him desappear. Do you want to listen to the story?

Big Green Monster estivo na clase de inglés varios días.. E sabedes…? Non nos asusta! Temos algunha palabras máxicas que o fan desaparecer. Queredes escoitar o conto?

Children loved this story and everybody wanted to tell the story by themslves. So we had to read the story over and over. Listen to Antón. GREAT!

Aos rapaces encantoulles este conto e todos querían contala eles soiños. Así que tivemos que ler o conto unha e outra vez.EScoitade a Antón. Xenial!!

And here you have our Big Green Monster masks. It was a funny and creative activity that let the children review the colours and the parts of the head. Click on the picture.

Aquí vos deixamos as nosas caretas . Foi unha actividade divertida e creativa que nos permitiu revisar as cores e as partes do corpo. Clicade na foto.

Pantallazo-2

INFANTIL/PRESCHOOL, Spring project

It’s Spring time!

mariposas para primavera, butterfly (1)This term we are going to learn about spring and all the changes that happens during this season . Butterflies flying around, a bright rainbow in the sky, flowers growing in the garden, green leaves in the trees.. It’s my favourite season!! Let’s start this project by reading Miss Spring. What do you see?

Este trimestre imos aprender cousas sobre a primavera e os cambios que acontecen nesta estación. Bolboteras revoloteando, o arco da vella no ceo, flores crecendo nos xardín, follas verdes nas árbores,.. É a miña estación favorita! Comencemos este proxecto lendo Miss Spring. What do you see?