3º ciclo, level 5, level 5, level 5

Mission 2: A survey about frecuency

They got it! Mission 2 is over.

In this new mission, students in Level 5 found out about the frecuency students in Level 6 do something at the weekend and wrote a short report.

Nesta ocasión, os alumnos de 5º averiguaron a frecuencia coa que os alumnso de 6º fan unha actividade durante o fin de semans e escribiron un pequeno informe. Para iso, tiñan que superar estes niveis:

To do so, they had to beat different levels working in pairs:

Level 1: Select a survey topic and write a questionare.

In this level, I previously explain what a survey is and why people do them. Furthermore, we learnt how to plan a survey.

Neste nivel, previamente expliqueilles que era unha enquisa e porqué se facían, Asemade, aprendemos cales eran os pasos fundamentales a seguir cando planificamos unha enquisa.

The main aim in this level was each pair to use their initiative to choose a survey topic and write the appropiate question.

Primeiro, tiveron que empregar a súa iniciativa para escoller o tema da súa enquisa e escribir a pregunta apropiada.

Level 2: Interview students in Level 6

Students used a tally chart as a method to collect information they needed. Then, counting the tally marks , they had to represent the information using a pie chart or a bar graph as instruments to help us understand the information.

The aim of this level was to develop children mathematical skills when they doing a tally chart and converting the data into a pie chart.

Para realizar este nivel, as parellas empregaron unha táboa de conteo como método para recoller a información e, para representar a información podían empregar ou unha gráfica de barras ou unha gráfica circular. O obxectivo neste nivel era desenvolver as súas habilidades en matemáticas.

Level 3: Write a draft.

Level 4: Prepare the report.

Level 5: Make an oral presentation.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE RESOURCES